პროდუქტი

ejournal.ge • ელექტრონული ჟურნალი, ერთადერთი უფასო ვირტუალური სივრცეა, რომელიც მოსწავლეებს, მშობლებს, საჯარო და კერძო სკოლებს უმარტივებს
✅ დროის დაზოგვით
✅ მოსახერხებელი მეთოდით
✅ უფასოდ
მოახდინონ საგანმანათლებლო პროცესის მონიტორინგი.

სტაბილური - სკოლასთან ფორმდება ურთიერთშეთანხმების მემორანდუმი
კონფიდენციალური - პერსონალური მონაცემები დაცულია
მოსახერხებელი - ინფორმაციის მიღება/გავრცელება შესაძლებელია ნებისმიერ დროს, ნებისმიერი მოწყობილობიდან

 

პრეზენტაცია:

PDF PREZI